Het Octagoon

Octagoon Het Octagoon is een nog te bouwen herstellingsoord annex kuuroord, met 16 sterk tegen elek­tro­mag­ne­tische straling afgeschermde ruime verblijfsruimtes, plus een door allen te gebruiken eveneens afgeschermde binnentuin. Binnen de muren van het gebouw geldt een totaalverbod op het gebruik van alle EMV-straling gevende apparatuur. Het Octagoon is bedoeld als herstellingsoord / kuuroord met ook woningen voor stralingsgevoeligen. Er zullen 10 of 11 units (van de 16) langere tijd gebruikt kunnen worden door elek­tro­mag­ne­tische stralingsgevoeligen, en de resterende 5 of 6 units zullen worden ingericht voor gebruik als herstellingsoord / voor korter verblijf. De nog op te bouwen verblijfservaringen zullen stevig kunnen bijdragen aan het erkend krijgen van Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) als medische aandoening.

Een precieze locatie is nog niet bekend. De getoonde voorlopige schetsen zijn puur indicatief, de definitieve tekeningen moeten nog gemaakt worden.

Het Octagoon is een initiatief van VVE Support te Haarlem, te bereiken via Postbus 9643, 2003 LP Haarlem en (023) 57 17 653.
Contactpersoon hiervoor is Rob Mesman. Zie ook www.vve.support

Wilt u meer informatie over dit initiatief, neem dan AUB contact op via (023) 57 17 653, zodat wij u de folder kunnen toesturen.
Deze papieren folder kunnen we ook opsturen, als u ons uw naam, adres en woonplaats e-mailt via: info@octagoon.nl

Elektromagnetische straling komt op aarde van nature nauwelijks* voor. En het aardmagnetisch veld vormt een beschermende schil tegen straling vanuit de ruimte. Dat de nu aanwezige hoeveelheid elektromagnetische straling uit inmiddels ontelbare niet-natuurlijke bronnen voor flora en fauna belastend kunnen zijn is dan ook niet verwonderlijk.
* : De enige van nature voorkomende vorm van elektromagnetische straling is het bijproduct van bliksems, de zg. Schumann resonantie. Verder zijn er op aarde geen natuurlijke bronnen van elektromagnetische straling met een veldsterkte van enige omvang. De huidige stralingsniveaus in westerse landen zijn door alle niet-natuurlijke bronnen inmiddels al vaak ruim 100.000 maal zo sterk als deze Schumann resonantie.

Octagoon 2 Octagoon 2